Proizvodi i usluge

Kontakt

 • Silvatika d.o.o.
  Šiprage bb
  78224 Šiprage
  Republika Srpska
  Bosna i Hercegovina
  Tel: +387 51 765 006
  Email: info@silvatika.biz

Pored vlastitih proizvoda, vršimo i kvalitetne usluge iz sljedećih oblasti:

 • Proreza oblovine svih vrsta (bukva, hrast i dr.)
 • Parenja u specijalizovanim komorama;
 • Sušenja građe i elemenata;
 • Izrade elemenata svih vrsta i dimenzija po želji naručioca;
 • Prevoza oblovine