Proizvodi i usluge

Home > Usluge

Kontakt

  • Silvatika d.o.o.

Šiprage bb
78224 Šiprage
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 51 765 006
Email: info@silvatika.biz

Usluge

Pored vlastitih proizvoda, vršimo i kvalitetne usluge iz sljedećih oblasti:

  • Proreza oblovine svih vrsta (bukva, hrast i dr.)
  • Parenja u specijalizovanim komorama;
  • Sušenja građe i elemenata;
  • Izrade elemenata svih vrsta i dimenzija po želji naručioca;
  • Prevoza oblovine