Proizvodi i usluge

Home > Rezana građa

Kontakt

 • Silvatika d.o.o.

Šiprage bb
78224 Šiprage
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 51 765 006
Email: info@silvatika.biz

Rezana građa

Rezana građa

Rezanu bukovu građu proizvodimo u standardnim dimenzijama i posebno po zahtjevima kupaca. Nakon rezanja, vršimo parenje i sušenje građe. Proces parenja obavljamo u specijalizovanim komorama sa kontrolom dotoka količine i nivoa temperature pare. Sušenje izvodimo u predsušarama, sušarama kao i prirodnim prosušivanjem. Naši kapaciteti za sušenje se sastoje od 6 komora, kapaciteta 500 m3.

Poslije završenog procesa sušenja, građa ide na dalju obradu decimiranja i pakovanja.

U ponudi imamo:

 • Svježu građu u svim dimenzijama
 • Parenu građu sa različitim stepenima tretmana
  • Blago parena 12h
  • Srednje parena 24h
  • Potpuno parena do 48h kao i
  • Po zahtjevima i željama kupaca
 • Sušenu sa različitim stepenima vlažnosti
  • Suha građa sa sadržajem vlage 10%±2%;
  • Prosušena građa sa sadržajem vlage od 16-20 % i
  • Po zahtjevu kupaca